de.ceder@cpov.nl
bel: 0318-510093

Heeft u een vraag? Mail de.ceder@cpov.nl of kom kennnismaken!

Ons onderwijs

Zorg voor leerlingen en kinderen

De juiste zorg voor ieder kind

Extra ondersteuning 

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Op basisschool De Ceder is daar structureel aandacht voor. Zo kunnen leerlingen het beste uit zichzelf halen.

Elke leerling heeft unieke talenten en kwaliteiten. Onze leerkrachten maken de kinderen dagelijks in allerlei situaties mee. Zij krijgen een duidelijk beeld van de ontwikkeling per kind. Soms leiden deze observaties tot de conclusie dat er meer nodig is dan het basisaanbod. Het feit dat De Ceder een opbrengstgerichte school is, maakt het mogelijk om daar binnen onze klassen op in te spelen. Door tijdig en structureel te zorgen voor extra ondersteuning, blijft het kind zich optimaal ontwikkelen en ligt er een mooie basis voor de toekomst. 

Hulp en aandacht op maat

Als in kaart is gebracht welke onderwerpen of vaardigheden meer tijd vragen, neemt de leerkracht de ondersteuning voor zijn of haar rekening. Bijvoorbeeld in de vorm van een extra oefening of specifieke hulp op sociaal-emotioneel gebied. Binnen De Ceder werken ook onderwijsassistenten. Zij assisteren bij de extra begeleiding. 

 

Plusklas 

Om hoogbegaafde leerlingen te stimuleren nieuwe uitdagingen aan te gaan, organiseert De Ceder wekelijks een plusgroep. Zij komen samen onder leiding van een hoogbegaafdheidsspecialist en werken aan extra opdrachten en activiteiten. 

 

 

Gezamenlijk monitoren

Inzicht in het effect van de extra steun vinden we belangrijk. Daarom is op de achtergrond altijd een intern begeleider betrokken. Tijdens dit traject zoeken we samen naar een zo passend mogelijk aanbod voor de leerling. Hierbij worden ook de ouders of verzorgers intensief betrokken.  

Mochten wij toch niet de juiste ondersteuning kunnen bieden, dan zijn er ook andere mogelijkheden. Als school kunnen we een beroep doen op het Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei. Deze organisatie geeft advies over de vervolgstappen. Zo vinden we samen de beste oplossing voor ieder kind.