de.ceder@cpov.nl
bel: 0318-510093

Heeft u een vraag? Mail de.ceder@cpov.nl of kom kennnismaken!

Onze school

Christelijke identiteit

Bijbelse normen en waarden

Het onderwijs op De Ceder is gebaseerd op Bijbelse normen en waarden. We besteden in verschillende vormen aandacht aan onze christelijke identiteit.

We willen onze leerlingen de christelijke normen en waarden op een liefdevolle, integere en respectvolle wijze laten ervaren. Leerkrachten geven daar onder meer invulling aan door voor te lezen uit de Bijbel. Ze laten kinderen zien en voelen hoe we een prettige omgeving creëren. Een plek waarin we allemaal gezien en erkend worden. Zo krijgt iedereen de ruimte om te ontdekken wie God is. 

Ieder kind is van harte welkom op onze school, ongeacht zijn of haar achtergrond of cultuur.

Geloof als basis

Door met respect en liefdevol met elkaar om te gaan, is het geloof en vertrouwen in God op onze school duidelijk merkbaar. De christelijke identiteit is op verschillende manieren onderdeel van ons onderwijs: 

  • Elke dag begint en eindigt met een gebed.
  • Drie keer per week is er Bijbelvertelling in de klas. 
  • We zingen met elkaar moderne christelijke liedjes en opwekkingsliederen, passend bij de leeftijd van de kinderen.
  • Samen bespreken we onderwerpen die leven in de maatschappij. Kinderen leren zo te luisteren en oog te hebben voor opvattingen van een ander.
  • Kerkelijke feesten vieren we samen op school en soms in de kerk. Regelmatig nodigen we daar de ouders voor uit.