Ons onderwijs

Samen leren, samen leven

Ons onderwijs

Een fijne sfeer en zorgen voor elkaar vinden we belangrijk.

 Elke leerling op De Ceder is anders. Daarom bieden we onderwijs aan op verschillende niveaus. 

De Ceder is een basisschool in de bomenwijk van Veenendaal. Hier leven en leren we met elkaar. Iedereen mag er zijn en wordt gezien als een bijzonder mens. Handelen vanuit vertrouwen, respect en positiviteit; dat zijn binnen ons onderwijs de belangrijkste kernwaarden. Daarmee zorgen we samen voor een rustige, open en gezellige sfeer op school. 

 

Oog voor elkaar

Er is in de klas veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Via de Kanjertraining krijgen leerlingen belangrijke vaardigheden aangereikt. Daarmee leren ze positief over zichzelf en anderen denken. Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.

Op De Ceder kent iedereen onze duidelijke schoolregels.  Zowel kinderen als leerkrachten mogen elkaar daarop aanspreken. Zo blijft De Ceder een veilige school, waar we voor elkaar zorgen.

Kind staat centraal

Onze school hecht veel belang aan professioneel onderwijs. We stimuleren een brede ontwikkeling en bieden de lesstof voor iedere leerling op een passende wijze aan. Elk kind leert namelijk anders en heeft daarbij zijn eigen snelheid.

Het basisaanbod wordt binnen elke klas op drie verschillende niveaus aangeboden. Zo creëren we de juiste balans tussen het bieden van voldoende uitdaging en de individuele behoefte.

Opbrengstgerichte school

De Ceder is een opbrengstgerichte school. Door onze manier van werken ontwikkelen de leerlingen een gezonde dosis zelfvertrouwen. Het tempo waarin de kinderen leren is passend bij hun niveau en de kwaliteiten en aandachtspunten van elk kind staan centraal.