de.ceder@cpov.nl
bel: 0318-510093

Heeft u een vraag? Mail de.ceder@cpov.nl of kom kennnismaken!

Praktische info

VSO BSO Kwink

Buitenschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang in het schoolgebouw

In het schoolgebouw van De Ceder is voorschoolse opvang (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO) beschikbaar voor uw kind. We werken voor de voor- en naschoolse opvang samen met Kwink. De opvanglocatie op De Ceder heeft de toepasselijke naam ‘de Blokhut‘ gekregen.  

Een deel van de kinderen die gebruik maken van de opvang blijven in het schoolgebouw. Ook gaat een groep onder begeleiding van capabele leidsters naar een opvanglocatie op loopafstand van De Ceder. 

De buitenschoolse opvang zorgt voor een op de leeftijd afgestemd activiteitenaanbod. De buitenruimte biedt veel mogelijkheden. 

Heeft u belangstelling voor BSO op De Ceder?

Neem dan contact op met Kwink. www.kwink.nl