de.ceder@cpov.nl
bel: 0318-510093

Heeft u een vraag? Mail de.ceder@cpov.nl of kom kennnismaken!

Ons onderwijs

Expertleraren en expertteams

Expertleraren en expertteams

Van én met elkaar leren

De leraren op De Ceder bezitten een schat aan ervaring, pedagogische vaardigheden en inhoudelijke expertise. Binnen onze school werken we met verschillende expertleraren. Dat zijn ervaren leerkrachten met een bovengemiddelde expertise en interesse op een bepaald gebied. Die kennis en kunde delen ze met de andere leerkrachten. 

Taken van een expertleraar 

Een belangrijke taak is het delen van deskundigheid en kennis met de rest van het team. Verder bieden onze experts ondersteuning aan andere leraren. Ook nemen ze het initiatief voor de overleggen, waarin de betreffende onderwijsinhoud wordt besproken. Onze leerkrachten bekijken de lessen van elkaar en wisselen feedback en adviezen uit. Als een kind extra hulp voor een bepaald vak nodig heeft, kan het expertteam worden ingeschakeld voor een coachende rol. Kortom; het zijn échte experts die het verschil maken

Voordelen 

We leren door de expertteams continu van én met elkaar. Door de verantwoordelijkheid en het leiderschap binnen de school te verdelen, geven we het talent van onze medewerkers ook extra ruimte en waardering.

Dit zijn onze expertleraren:

Expertteam jonge kind: Ali Diepeveen en Shelley Helms
Expertteam rekenen: Gertjan Leppers
Expertteam gedrag: Daniel van Munster
Expertteam lezen: Hester Heitink