Onze school

Dit is De Ceder

Samen leren, samen leven!

Maak kennis met basisschool De Ceder

De Ceder is een christelijke basisschool in Veenendaal. Wij bieden alle kinderen een veilige plek. Bij ons kan ieder kind zichzelf zijn. Aandacht voor sociale- en emotionele ontwikkeling staat bij ons hoog in het vaandel.

Samen leren, samen leven!

Ons motto is ‘Samen leren, samen leven’. Dit passen we iedere dag toe op school. Bij De Ceder scheppen we een prettige sfeer waar elk kind zich thuis voelt en zichzelf mag zijn. Er is ruimte en aandacht voor iedereen. Verschillen omarmen we en respect voor elkaar vinden we erg belangrijk. Onze school staat in een gemoedelijke wijk waar verschillende religieuze en culturele achtergronden samenkomen. Veel leerlingen wonen in de wijk. De Ceder is daarmee een mooie afspiegeling van de maatschappij.

Missie en visie

Elk kind is anders en daardoor uniek. Daarom kiezen wij voor onderwijs op maat. De Ceder is een opbrengstgerichte school. Dit houdt in dat onze leerkrachten nauwkeurig kijken naar het gedrag en de behoeften van elke leerling. Zo kunnen we bepalen wat een kind nodig heeft op het gebied van onderwijs en begeleiding. Ook geven we kinderen inzicht in hun eigen leerproces. Op die manier haalt een kind alles uit zichzelf in een veilige leeromgeving.

Sociaal sterk

Op De Ceder besteden we veel aandacht aan de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen op dat gebied volop leren van én met elkaar. In onze lessen maken we gebruik van de Kanjertraining. Hierbij leren kinderen positief over zichzelf en anderen denken. Ze krijgen handvatten aangereikt die de rest van hun leven goed van pas komen in uiteenlopende sociale situaties.

Betrokken team

We vinden de ervaring, kwaliteit en kennis van onze leerkrachten en medewerkers van groot belang. Het Ceder-team werkt nauw samen op basis van vertrouwen en eerlijkheid. Iedereen heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en handelt consequent in het belang van het kind en de school. Goed contact met ouders vinden we erg belangrijk. We geloven dat een prettige omgang bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van uw kind.