de.ceder@cpov.nl
bel: 0318-510093

Heeft u een vraag? Mail de.ceder@cpov.nl of kom kennnismaken!

Praktische info

De medezeggenschapsraad

De MR

De Medezeggenschapsraad (MR) van De Ceder is een inspraakorgaan dat bestaat uit 8 gekozen leden; 4 ouders en 4 teamleden. De directeur is als adviseur betrokken.

De MR overlegt met de schooldirectie over beleidszaken, die bestuur, school, personeel of ouders aangaan. Met name beleidsthema’s worden door de MR besproken en in mindere mate praktische zaken. Dit laatste is namelijk de verantwoordelijkheid van de school zelf. 

De MR ondersteunt ouders en personeel van De Ceder en komt geregeld bij elkaar om zaken te bespreken. De verslagen verschijnen regelmatig in de nieuwsbrief van de school. 

De Ceder is ook vertegenwoordigd in een gemeenschappelijke MR van Stichting CPOV. Alle scholen van het CPOV zijn in deze MR vertegenwoordigd. 

Heeft u ideeën, vragen of wensen? Dan kunt u deze kenmaar maken via het e-mailadres van de MR: mr@cederveenendaal.nl