Schoolklimaatovereenkomst

Als teamleden maken wij de volgende afspraken:

 • Zeg ik wat ik doe en doe ik wat ik zeg. Hierdoor kan een ander op mij rekenen en ben ik voorspelbaar, dat geeft vertrouwen en wordt gewaardeerd. Ik houd mij aan afspraken en ben congruent.

 • Praat ik niet over iemand, maar met iemand. Hierdoor toon ik respect en geef ik vertrouwen. Dit is een voorwaarde om je veilig te voelen en om jezelf te mogen zijn. Mijn intentie is goed, waardoor ik laat zien dat ik eerlijk en open ben en dat ik ben te vertrouwen.

 • Ben ik professioneel. Ik hanteer een professioneel denkkader:
  • Wat is goed voor de kinderen?
  • Wat is goed voor de organisatie?
  • Wat is goed voor mij?
 • Heb ik een voorbeeldfunctie. Hierdoor zorg ik dat mijn pedagogisch klassenklimaat ook mijn pedagogisch schoolklimaat is. Dat wat ik in de klas voorsta, doe ik ook binnen het team.

 • Sta ik open voor en ben ik geïnteresseerd in de ander. Ik maak tijd vrij om naar de ander te luisteren en de ander te bevragen (LSD), wat maakt dat ik betrokken ben. Een ander voelt zich door mij serieus genomen (dialoog), mijn intentie is om het met iedereen goed te hebben.

 • Houd ik rekening met de kernkwaliteiten van de ander en van mijzelf. Ik benut en versterk deze in het samenwerken. Ik zie eigen irritatie als signaal om zelf iets te veranderen, waardoor ik veilig ben voor de ander.

 • Geef ik de ander feedback bij het wel of niet nakomen van deze regels. Hierdoor ik laat zien dat ik mede verantwoordelijk ben voor het behoud van het schoolklimaat. Ik baseer mijn feedback op feiten en ben opbouwend. “Leren over jezelf door de blik van de ander”